1. Home
  2.   MIRT 2014
  3. 9 Financiële uitwerking

9 Financiële uitwerking

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor uitvoering van MIRT-projecten. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de belangrijkste dekkingsbronnen, de inzet van middelen voor het bereiken van de beleidsdoelen én het uitvoeren van de maatregelen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een toelichting op de doeluitkeringen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden en een aantal overige financiële onderwerpen.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu