1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   7 Oost-Nederland
  4. Visie

Visie

Het MIRT-gebied Oost-Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel. Centrale ambitie voor Oost-Nederland is het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, in balans met de kwaliteit van de leefomgeving. In het gebied liggen de achterlandverbindingen (weg, water, spoor) tussen de Randstad en Duitsland (Rijn-Ruhrgebied en Berlijn) en Noord- en Oost-Europa. Kennis en innovatie en een brede economische basis is de kracht. Conform de SVIR manifesteren zich met name de volgende vier economische concentraties in Oost-Nederland: Food Valley in en rond Wageningen (topsector Agro & Food), Health Valley in en rond Nijmegen (Life Sciences & Health), modecluster in Arnhem (Creatieve Industrie) en nanotechnologie in Twente (High Tech Systemen en Materialen). Naast deze topsectoren zijn er mogelijk-heden voor de doorontwikkeling van de logistiek (regionaal en nationaal) en energie- en milieutechnologie. 

De rivieren Waal, Rijn en IJssel zijn naast natuurlandschappen als de Veluwe en Salland kenmerkend voor Oost-Nederland en spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit. Tevens kennen de rivieren een belangrijke opgave voor de waterveiligheid.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu