1. Home
 2.   MIRT 2014
 3.   Project- en programmabladen
 4.   Projectkaarten
 5. Zuidwestelijk Delta

Zuidwestelijk Delta

Klik in onderstaande kaart op de nummers om het bijbehorende project PDF bestand te openen.

Zuidwestelijke Delta

Verkenning

 1. Capaciteistuitbreiding ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding
 2. Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
 3. Zandhonger Oosterschelde

Planuitwerking

 1. Besluit beheer Haringvlietsluizen
 2. Capaciteit Volkeraksluizen
 3. Grote zeesluis in kanaal Gent - Terneuzen

Realisatie

 1. Herstel steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde
 2. N61 Hoek - Schoondijke
 3. N62 Kanaalkruising Sluiskil
 4. Natuurcompensatieproject Perkpolder
 5. Sloelijn + geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn
MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu